Waarom lid worden?

Samen muziek maken is veel leuker dan alleen!

Als lid van Excelsior weet je zeker dat je op een goed onderhouden instrument speelt en dat je alle benodigdheden tot je beschikking hebt (in bruikleen). Ook krijg je een goed passend uniform voor de optredens. Naast het samen muziek maken is gezelligheid een belangrijk aspect binnen Excelsior. Zodoende worden er, buiten de optredens om, ook andere activiteiten georganiseerd voor de leden. Denk hierbij aan verenigingsfeesten, jeugdweekenden en uitjes/activiteiten voor onze jongste jeugdleden.

Enthousiast geworden?


Contributie

De contributie bedraagt €32,50,- per kwartaal voor volwassen leden (18 jaar en ouder). Jeugdleden (tot 18 jaar) betalen €22,50,- per kwartaal. Voor gezinnen waarvan meerdere personen lid zijn van Excelsior (en deze tweede en volgende leden geen eigen inkomsten uit arbeid hebben) bestaat een kortingsregeling. Het eerste lid krijgt geen korting, het tweede lid krijgt een korting van €2,25 en vanaf het derde lid bedraagt de korting €4,50. De contributie wordt voorafgaand aan elk kwartaal geïnd via automatische incasso. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur tijdens de ledenvergadering vastgesteld.


Lesgelden

Slagwerklessenvoor cursusjaar 2022/2023
Het tarief voor de slagwerklessen, gegeven door Roy Hendriks (instructeur slagwerkgroep), bedraagt €399,- per jaar. Dit bedrag is exclusief contributie.

Blokfluitlessen voor cursusjaar 2021/2022
Het tarief voor de blokfluitlessen, gegeven door Lisanne Hogt, bedraagt €271,80 per jaar. Dit bedrag is exclusief contributie. Inclusief blokfluit en lesboeken.

Blaasinstrumenten Kaliber Kunstenschool
De lesmogelijkheden en lesgeldtarieven voor het cursusjaar 2022/2023 van de Kaliber Kunstenschool staan vermeld in onderstaand schema.

Wist je dat de lessen op de muziekschool voordeliger zijn als je lid bent van Excelsior?

<21 jaar, per jaar >21 jaar, per jaar
Soort lesTijdsduurAantal lessenPrijsPrijs
Individueel20 min36€399€552
Individueel 20 min 18€240€347
Individueel 30 min 36€599€755
Individueel 30 min 18€359€453
Duoles 30 min 36€319n.v.t.
Duoles 30 min 18€188 n.v.t.

Aan deze informatie en tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.