Het ontstaan
Excelsior is opgericht op 18 maart 1918 op initiatief van kapelaan Schaepman. De Eerste Wereldoorlog naderde zijn einde en kapelaan Schaepman vond het tijd worden om nieuw leven onder de bevolking van Lonneker te brengen. Bij de oprichting waren o.a. de Lonneker families Bult, Egberink, Engbers en Meijerink betrokken. Enkele namen zijn nog steeds terug te vinden in de vereniging.

Eerste jaren
De eerste jaren verliepen sober. Er werd gebruik gemaakt van oude instrumenten en de concerten werden gegeven op een paar oude houten planken. De dirigent zwaaide met een klarinet voor het orkest zodat hij zo nodig bij kon springen. Inkomsten waren er in die tijd nauwelijks. Toch werd er een manier gevonden om dit  wel te krijgen: Excelsior ging ook op bruiloften spelen. Dit zorgde voor verzet van de beroepsmuzikanten en in 1939 werd de vereniging dan ook bekeurd. De advocaat van Excelsior lokte een proefproces uit, waarin Excelsior in het gelijk werd gesteld.

Opbouw
Excelsior is op 18 maart 1918 begonnen met 15 leden. De vereniging kende op dat moment alleen een harmonie. Eind jaren ‘50 werd de vereniging uitgebreid met een drumband en vanaf 1969 heeft Excelsior zelfs een tijdje een majorette groep gehad.

Muziekkoepel
In 1930 werd op een stuk land van de familie Levink een muziekkoepel gebouwd door eigen leden. Tot 1977 was de koepel eigendom van de muziekvereniging, maar vanwege de hoge onderhoudskosten is deze overgenomen door de gemeente. Dit voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Op dit moment wordt de koepel nog steeds met enige regelmaat gebruikt door de vereniging.

(bron foto: enschedeinansichten.nl)

Jubilea
Excelsior heeft ondertussen de nodige jubilea gevierd. Zo kreeg Excelsior haar eerste uniformen tijdens het 20-jarig jubileum. Deze werden door het hele dorp Lonneker aan de harmonie aangeboden. Drie jaar eerder ontving de vereniging de uniformpetten van de heer pastoor als voorbode hierop.

Een ander memorabel moment was het 30-jarig jubileum, waarbij Excelsior de internationale pers heeft gehaald. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de ‘Slag bij Waterloo’ uitgevoerd; compleet met kanonnen en lichtkogels. Het pakte echter niet helemaal uit zoals gepland. Een van de lichtkogels belandde in een varkensschuur, die vlam vatte en volledig uitbrandde. De schade werd hersteld door de eigen leden.

Tijdens het 50-jarig jubileum ontving de vereniging een compleet nieuw instrumentarium in lage stemming. In 1978, bij het 60-jarig jubileum, kreeg Excelsior nieuwe uniformen. Het benodigde geld werd steeds weer voor het grootste deel bijeengebracht door de Lonneker bevolking. Het jubileum in 1978 werd samen met de VLK georganiseerd. Er werd een feestweek gehouden en deze werd afgesloten met een folkloristische optocht . Dit gebeurde tevens bij de jubilea in 1983 en 1993. In het jubileumjaar 2018 was er wederom een geldinzamelingsactie. Daarbij werd, al marcherend, een mooi geldbedrag opgehaald. Om de bewoners van Lonneker wat terug te geven voor hun betrokkenheid bij de vereniging werd er een sfeervolle kerstmarkt georganiseerd.

Uit de oude doos
Excelsior Lonneker 1962

Citaat uit het eerste huishoudelijk reglement:

In artikel 1: De vereniging “Excelsior” stelt zich ten doel de bevordering der toonkunst. Zij houdt daarvoor wekelijks minstens een repetitie, des Zondagsmorgens van 11-13 uur. Artikel 4: De contributie der werkende leden, mag 40 cent per week niet te boven gaan.”