Dirigentwissel

-

Nadat Wim Booij in afgelopen seizoen te kennen had gegeven helaas te gaan stoppen als dirigent van ons A-orkest, werd eind januari de sollicitatieprocedure voor een nieuwe dirigent in gang gezet. In de daaropvolgende maand leverde dat maar liefst vijf sollicitanten op, waarvan er twee op gesprek werden uitgenodigd door de sollicitatiecommissie. Deze gesprekken vonden begin maart plaats en verliepen beide prettig, wat ertoe heeft geleid dat ook allebei de kandidaten werden uitgenodigd voor een proefdirectie. Zo kon van beide kanten ervaren worden of er een ‘klik’ zou zijn tussen orkest en dirigent.

Door de coronacrisis konden de geplande proefdirecties helaas niet doorgaan, maar dankzij de versoepelingen aan het einde van het seizoen konden ze gelukkig toch nog plaatsvinden vóór de zomerstop. Tijdens de repetities stelden de mogelijk toekomstige dirigenten zich voor en werd er uiteraard muziek gemaakt. Beide dirigenten hadden enkele voor ons bekende stukken gekregen om voor te bereiden en daarnaast was hen gevraagd een stuk mee te nemen dat voor hen bekend was. Dat leverde twee gevarieerde repetities op en gaf een goede indruk voor zowel het orkest als de dirigent.

Na afloop van de tweede proefdirectie werd er gestemd. Omdat het de laatste repetitie van het seizoen was en we elkaar daarna dus een aantal weken niet zouden zien, gebeurde dat dit keer via stembiljetten, waarop eveneens ruimte was om de keuze toe te lichten. Hoewel dat al wel een meerderheid gaf voor een van beide kandidaten, werd voor de volledigheid ook nog rondgebeld voor een mondelinge toelichting van ieders keuze. Zodoende kon er een uiteindelijk een weloverwogen keuze worden gemaakt. Wij zijn dan ook blij te kunnen vermelden dat er daarmee een einde is gekomen aan onze zoektocht en we verwelkomen Ira Wunnekink graag als onze nieuwe dirigent!

Met de komst van een nieuwe dirigent is het natuurlijk onvermijdelijk dat er ook afscheid genomen wordt van de ‘oude’. Op de eerste repetitieavond van het nieuwe seizoen, dinsdag 18 augustus, was zodoende niet alleen de eerste repetitie onder leiding van Ira, maar vond ook het afscheid van Wim plaats. Na een klein uurtje gerepeteerd te hebben onder leiding van Ira was het moment daar. Eerst werd Wim toegesproken door de voorzitter en natuurlijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Daarna nam hij nog één keer plaats voor het orkest om een mars te dirigeren.

Halverwege gaf hij het (dirigeer)stokje (symbolisch, vanwege de geldende maatregelen) over aan Ira. De dirigentwissel was daarmee een feit.

Na afloop was er nog de gelegenheid om met een drankje (en uiteraard op gepaste afstand) samen na te praten, waarmee de periode met Wim op gezellige wijze werd afgesloten en het nieuwe seizoen met Ira werd ingeluid.