Voorzitter Excelsior Lonneker

-

Door de coronacrisis heeft het verenigingsleven een hele tijd stilgelegen. ‘Achter de schermen’ was het echter alles behalve stil. Eén van de redenen daarvoor was het bericht van Rutger Huberts waarin hij aangaf zijn functie als voorzitter neer te willen leggen. Een vereniging zonder voorzitter heeft natuurlijk geen bestaansrecht en dus was dat bericht de start van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Dat dat geen gemakkelijke zoektocht was, moge duidelijk zijn. Gelukkig heeft Excelsior Roy Hendriks bereid gevonden deze taak de komende periode op zich te nemen als interim voorzitter.

Op dinsdagavond 9 juni is er een extra ledenvergadering ingelast, zodat Rutger officieel kon aftreden en Roy kon worden aangesteld. Een bijzonder moment, te meer omdat het dorpshuis nog niet toegankelijk was voor zoveel personen en er voor deze gelegenheid uitgeweken moest worden naar de Jacobus de Meerdere kerk. Een mooie plek voor een toespraak en die ontbrak deze avond uiteraard ook niet. Penningmeester Carol van Ojik nam deze taak op zich. Hij sprak enkele mooie woorden richting Rutger, wie – zo bleek uit de toespraak – na reeds vijf jaar als secretaris in het bestuur actief te zijn geweest, op 26-jarige leeftijd toenmalig voorzitter Herman Holtkamp opvolgde in zijn functie. Daarmee is hij naar alle waarschijnlijkheid de allerjongste voorzitter die de vereniging heeft gehad! Een ervaring rijker, maar met het gevoel voor nu de juiste beslissing te hebben genomen, heeft Rutger na vier jaar het stokje – of beter gezegd: de voorzittershamer – overgedragen aan Roy. Met instemming van de leden is hij deze avond aangesteld als interim voorzitter van Excelsior Lonneker.

Ook via deze weg bedanken wij Rutger nogmaals voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren en Roy voor zijn bereidheid deze taak de komende tijd op zich te nemen. Daarbij wensen wij hem natuurlijk veel succes!